Privacyverklaring

Versie: 24 februari 2021

Deze privacyverklaring is opgesteld met als doel u helder en duidelijk te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Deze privacyverklaring kan aan verandering onderhevig zijn, bijvoorbeeld doordat Energeyes nieuwe diensten aanbiedt waarvoor additionele persoonsgegevens, optioneel of niet, voor nodig zijn. Tevens kunnen wijzigingen in de privacyverklaring noodzakelijk zijn als gevolg van wijzigende wetgeving. In alle gevallen zullen wij u hier over informeren.

Bedrijfsgegevens

Energeyes is een online dienst ("software-as-a-service") van Energie Transitie Software B.V. Energie Transitie Software staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80677290. Energie Transitie Software is gevestigd op de Ampèrestraat 3b, postcode 1817DE te Alkmaar. U kunt contact opnemen via ons contactformulier of in uitzonderlijke gevallen via het algemene email adres info@energygo.nl

Persoonsgegevens

Om van de Energeyes dienst gebruik te kunnen maken verwerken wij persoonsgegevens. In de onderstaande tabel vindt u welke persoonsgegevens wij opslaan, voor welk doel wij dit doen en voor welke periode wij deze gegevens opslaan.

Persoonsgegeven Doel Bewaartermijn
Email adres Noodzakelijk voor het aanmaken van een gebruikersaccount. Tot maximaal 30 dagen na het verwijderen van het gebruikersaccount.
Naam adres, postcode en woonplaats Noodzakelijk voor facturatie. Wettelijke bewaartermijn zoals vastgesteld door de Belastingdienst.
IP adres, bezoek- en klikgedrag Gegevens worden ingezet om dienstgebruik en dienstverbetering te analyseren. Gepersonaliseerde gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan derden. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het leveren van dienstverlening. Wij maken enkel gebruik van diensten ten behoeve van Energeyes die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie van uw privacy.

Minderjarigen

Energeyes is een product dat niet gericht is op minderjarigen. Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, zonder dat zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is.

Beveiliging

Energeyes doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen: